ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for November 2019

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 46

29

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ รุ่นที่ 5

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 4

30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 146

9
10
11

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 25

12

ความรู้เรื่องต้นทุน และการเงินสำหรับนักจัดซื้อวิชาชีพ รุ่นที่ 6

13

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 45

14
15

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน รุ่นที่ 116

16

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม รุ่นที่ 45

17
18

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ รุ่นที่ 19

19

นักจัดซื้อมือใหม่ รุ่นที่ 20

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า – ส่งออก รุ่นที่ 5

20

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่ รุ่นที่ 6

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ รุ่นที่ 54

21

เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 5

22

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6

23

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ รุ่นที่ 9

24
25

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อว่าจ้าง รุ่นที่ 93

26
27

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 142

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 23

28

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 120

29

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 120

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 62

30
1
+ Export Events
Back to Top