ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for December 2019

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
25

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อว่าจ้าง รุ่นที่ 93

26
27

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 142

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 23

28

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 120

29

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 120

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 62

30

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด รุ่นที่ 8

1
2
3
4
5
6

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 16

7

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 8

8
9

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ รุ่นที่ 46

10
11

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 45

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก รุ่นที่ 38

12
13

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ รุ่นที่ 20

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 47

14

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ รุ่นที่ 8

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร รุ่นที่ 28

15
16

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 110

17
18

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่ 55

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 51

19

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 123

มาตรฐานในการจัดเตรียม และตรวจสอบเอกสาร L/C สำหรับนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 18

20

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ รุ่นที่ 6

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 5

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการบริหารการจัดซื้อ และการขายสินค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 18

21

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 36

22
23

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 56

24

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ และการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 56

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 147

25

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 5

26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
+ Export Events
Back to Top