ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for March 2020

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
24

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ รุ่นที่ 6

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 121

25

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 121

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 149

26

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 6

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3

27

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 15

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 48

28

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 46

29

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 37

1
2
3
4
5
6
7
8
9

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน รุ่นที่ 118

10

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 46

11

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ รุ่นที่ 55

12

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ รุ่นที่ 21

13

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ รุ่นที่ 21

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก รุ่นที่ 39

14

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด รุ่นที่ 9

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

15
16

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 144

17

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อว่าจ้าง รุ่นที่ 95

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร รุ่นที่ 30

18

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ รุ่นที่ 8

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 25

19

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM ® 2020 Fully Comprehensive Intensive International Trade Conditions รุ่นที่ 2

การจัดซื้อในยุค 4.0 รุ่นที่ 1

20

นักจัดซื้อมือใหม่ รุ่นที่ 22

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ รุ่นที่ 47

21

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ รุ่นที่ 11

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม รุ่นที่ 47

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

22
23
24

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 150

25

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า – ส่งออก รุ่นที่ 7

26

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 14

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 4

27

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 64

28

หัวหน้างานขนส่งพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1

29
30
31
1
2
3
4
5
+ Export Events
Back to Top