ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for April 2020

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ยกระดับองค์กรและภาวะผู้นำสำหรับการบริหารงานจัดซื้อ 4.0 รุ่นที่ 1

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2

19
20

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 112

21

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ รุ่นที่ 7

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 7

22

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 7

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 151

23

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ รุ่นที่ 3

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 18

24

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 16

ความรู้เรื่องต้นทุน และการเงินสำหรับนักจัดซื้อวิชาชีพ รุ่นที่ 14

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 49

25

นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 38

26
27

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 122

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 53

28

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 122

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 125

29

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 5

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 6

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่ 57

30
1
2
3
+ Export Events
Back to Top