ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for June 2020

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 15

12

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 113

13

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ รุ่นที่ 10

นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3

การบริหาร และจัดการสัญญา รุ่นที่1

14
15

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ รุ่นที่ 22

16

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ รุ่นที่ 8

17

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 47

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 54

18

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ รุ่นที่ 4

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 19

ความรู้เรื่องต้นทุน และการเงินสำหรับนักจัดซื้อวิชาชีพ รุ่นที่ 15

19

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 126

20

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 39

21
22
23

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 50

24

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 8

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 7

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ รุ่นที่ 48

25

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก รุ่นที่ 40

26

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 8

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 153

27

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิคAHP รุ่นที่ 1

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 10

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3

28
29

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 123

30

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 123

1
2
3
4
5
+ Export Events
Back to Top