ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for October 2020

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 67

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร รุ่นที่ 33

29

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 10

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อว่าจ้าง รุ่นที่ 98

30
1
2
3
4
5
6
7
8

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่ 60

9
10

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์ รุ่นที่ 12

นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 5

11
12
13
14

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่2

15

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 115

16

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 19

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 52

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 51

17

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 5

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 41

18
19

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 128

20

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ รุ่นที่ 10

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ รุ่นที่ 16

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 21

21

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ รุ่นที่ 6

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 56

22
23
24
25
26

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 125

27

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 125

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 8

28

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 10

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 11

29

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 10

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 157

30
31

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิคAHP รุ่นที่ 2

1
+ Export Events
Back to Top