ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for December 2020

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
30
1
2
3
4
5
6
7
8

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 22

9

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 116

10
11

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่ 61

12

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 13

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 6

13
14

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 129

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก รุ่นที่ 42

15

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ รุ่นที่ 50

16

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่3

17
18

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ รุ่นที่ 24

19

นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 6

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 42

20
21

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 126

22

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 126

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 159

23

INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 13

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 57

24

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ รุ่นที่ 7

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 49

25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
+ Export Events
Back to Top