ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for February 2021

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3
4
5

นักจัดซื้อมือใหม่ รุ่นที่ 26

6

การเขียนแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารงานจัดซื้อ ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 5

7
8

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 50

9

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ รุ่นที่ 11

10

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ รุ่นที่ 51

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ INCOTERM ® 2020 Fully Comprehensive Intensive International Trade Conditions รุ่นที่ 7

11
12
13
14
15

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก รุ่นที่ 43

16

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รุ่นที่ 4

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ รุ่นที่4

17

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รุ่นที่ 4

18

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 30

19

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 58

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 43

20

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 43

21
22

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 161

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร รุ่นที่ 62

23

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดการทุจริต รุ่นที่5

เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 10

24

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่ รุ่นที่ 14

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 130

25

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 117

26
27
28
+ Export Events
Back to Top