ปฎิทินตาราง การอบรมสัมมนา

Loading Events
Find Events

Events for March 2021

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
3
4
5
6

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ รุ่นที่ 16

7
8
9
10

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ รุ่นที่ 13

ความรู้เรื่องต้นทุน และการเงินสำหรับนักจัดซื้อวิชาชีพ รุ่นที่ 19

11

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ รุ่นที่ 25

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้าส่งออก รุ่นที่ 31

12

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม รุ่นที่ 53

13

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 14

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม รุ่นที่ 53

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 6

14
15

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 21

16

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน รุ่นที่ 70

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 53

17

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 51

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ รุ่นที่ 61

18

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ และประเมินผลงาน รุ่นที่ 124

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 127

19

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 127

20
21
22

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 150

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อว่าจ้าง รุ่นที่ 101

23
24
25

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร รุ่นที่ 36

26

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิคAHP รุ่นที่ 4

27

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิคAHP รุ่นที่ 4

28
29

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 10

30

การจัดซื้อในยุค 4.0 รุ่นที่ 6

31
1
2
3

ยกระดับองค์กรและภาวะผู้นำสำหรับการบริหารงานจัดซื้อ 4.0 รุ่นที่ 5

4
+ Export Events
Back to Top